Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Wykonanie sesji zdjęciowych

1. infrastruktura drogowa obiekt, architektoniczny, budynek
2. osoby uczestniczące w przedsięwzięciu edukacyjnym, kulturalnym lub dotyczące pracy zespołowej projektowej
3. związane tematycznie z obszarem innowacji nowych technologii
4. zdjęcie wykonane z drona
5. Słoneczniki i wiatraki